Op onze vervoerdiensten (luchthavenvervoer, groepsvervoer, taxidienst, zakenvervoer) zijn de algemene voorwaarden van Taxi Alicante van toepassing.

 • Taxi Alicante kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen door files, pech onderweg, weersomstandigheden etc. die tot gevolg hebben dat u uw vlucht mist. U dient zelf genoeg tijd te nemen om op de luchthaven te komen, zodat u met eventueel oponthoud toch nog op tijd op de luchthaven aanwezig kunt zijn.
 • Met het oog op een correcte uitvoering moeten de aanvrager alle nuttige inlichtingen verstrekken die door Taxi Alicante verzocht wordt. Minstens moet de aanvrager, het afhaal en/of afzetadres, het aankomstuur van de vlucht en een telefoonnummer, bij aanvraag meedelen.
 • Bij afhaling op de luchthaven moet de aanvrager steeds uitkijken naar een naambordje met uw naam erop. De aanvrager verbindt zich er toe om, indien hij/zij zich niet op de aangeduide vlucht bevindt, ons hiervan op de hoogte te stellen. Bij grondige wijziging van het aankomst- en/of vertrekuur dient de aanvrager ons hiervan eveneens op de hoogte te stellen. Bij gebreke hiervan zal de volledige prijs verschuldigd zijn, eventueel te vermeerderen met de kostprijs voor de reeds gemaakte verplaatsing.
 • Kinderzitjes/verhoogkussens zijn kosteloos verkrijgbaar OP UW AANVRAAG. Dus u, als klant, moet altijd meedelen of er kinderen in het gezelschap zijn die een autostoel nodig hebben. Dit is verplicht voor kinderen tot 12 jaar. Indien u dit niet reserveert en bijgevolg de transfer niet kan worden uitgevoerd wegens veiligheid- & verzekeringsredenen, zal u aansprakelijk worden gesteld en sowieso de transfer voor 100% moeten betalen.
 • De te vervoeren personen zijn aansprakelijk voor alle schade die Taxi Alicante door hun fout zou oplopen.
 • Taxi Alicante is verzekerd overeenkomstig de bepalingen betreffende het vervoer van personen.
 • Klachten met betrekking tot de door Taxi Alicante geleverde diensten zijn slechts aanvaardbaar en in overweging te nemen indien zij per aangetekend schrijven worden meegedeeld binnen de acht dagen na de uitvoering. Een klacht kan niet gelden als reden om de betaling op te schorten of uit te stellen.
 • De wachttijd van onze chauffeurs op de luchthaven is maximaal 1 uur na landing van uw vliegtuig. Daarna wordt er 20,00 euro extra in rekening gebracht bovenop de afgesproken vervoersprijs.
 • Taxi Alicante behoudt zich het recht om op het laatste moment een transfer te annuleren i.v.m. overmacht zoals verkeerschaos, weersinvloeden, aanslagen, …. U kunt er echter van uit gaan dat wij er alles aan doen om annulatie te voorkomen.
 • Annuleren kan tot 24 uur voor aanvang van de rit. Daarna zijn wij verplicht u de volledige ritprijs in rekening te brengen.
 • Alle bedragen kunnen vooraf betalen via rekeningnummer IBAN ES82 3045 2662 4027 2001 0013 – B.I.C.: CCRIES2A045. Wanneer u de overschrijving hebt uitgevoerd, gelieve een afschrift hiervan door te mailen als bewijs. U kan online boeken en betalen via kredietkaart op onze website www.taxialicante.eu.
 • Ingeval van geschillen zijn alleen rechtbanken van het rechtsgebied waar de zetel van Taxi Alicante is bevoegd rechtsgeldig.

Hebt u nog verdere vragen of wenst u nog meer informatie omtrent onze voorwaarden, contacteer ons vrijblijvend via mail of telefoon.